Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση December 20, 2015

Τι είναι λογοθερπευτική αξιολόγηση και γιατί γίνεται; Η αξιολόγηση λόγου και ομιλίας  είναι η μέτρηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας ενός ατόμου. Αυτό γίνεται για να καταλάβουμε αν ένα άτομο έχει προβλήματα επικοινωνίας. Η αξιολόγηση γίνεται από λογοπαθολόγο / λογοθεραπευτή. Ο λογοπαθολόγος / λογοθεραπευτής συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το παιδί σας μέσα από ερωτήσεις αλλά και εξετάζοντας […]

Read more