Στοματοπροσωπικές Ασκήσεις October 25, 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η σωστή εκτέλεση των ασκήσεων προϋποθέτει τη σωστή στάση σώματος σε ορθή γωνία και κεφαλιού σε ευθεία.  Κάθε άσκηση πρέπει να διαρκεί για 5 δευτερόλεπτα και να μη πραγματοποιείται βιαστικά. Στο τέλος κάθε άσκησης πρέπει να χαλαρώνουμε και να καταπίνουμε. Κάθε άσκηση πρέπει να επαναλαμβάνεται 10 φορές. ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΧΕΙΛΙΑ Χαμογελάμε με […]

Read more