αντιθετα Παίζω και μαθαίνω τις αντίθετες έννοιες – Τα ρήματα σε 52 καρτέλες November 19, 2017

Παίζω και μαθαίνω τις αντίθετες έννοιες – Τα ρήματα σε 52 καρτέλες  Τα παιδιά μπορούν παίζοντας με τις παρακάτω καρτέλες να μάθουν τις αντίθετες έννοιες των ρημάτων . Μαθαίνουν πιο εύκολα μέσα από το παιχνίδι και ιδιαίτερα μέσα από ευχάριστες παιδικές εικόνες . Από ΑΝΘΗ ΖΗΣΗ Πηγή: DreamsKindergarten

Read more