απραξια Τι είναι η παιδική απραξία του λόγου; April 12, 2015

Η παιδική απραξία του λόγου (CAS) είναι μια κινητική διαταραχή της ομιλίας. Τα παιδιά με CAS αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προφορά ήχων, συλλαβών και λέξεων. Αυτό δεν οφείλεται στη μυϊκή αδυναμία ή την παράλυση. Ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σχεδιασμό της κίνησης των τμημάτων του σώματος (π.χ., τα χείλη, το σαγόνι, η γλώσσα) που απαιτούνται […]

Read more