Δωρεάν Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη της παιδικής επιθετικότητας November 11, 2017

«Το σπίτι των παιδιών» – Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη της παιδικής επιθετικότητας «Το σπίτι των παιδιών» είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού.Επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται µε την παιδική επιθετικότητα και την πρόληψη της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Προσπαθεί να […]

Read more