Home Πάρκινσον Λογοθεραπεία για ασθενείς με Πάρκινσον

Λογοθεραπεία για ασθενείς με Πάρκινσον

482
Λογοθεραπεια παρκινσον

Λογοθεραπεία για ασθενείς με Πάρκινσον μέσω LSVT LOUD® από εξειδικευμένους λογοθεραπευτές σε Λεμεσό και Ύψωνα

Τι είναι το Πάρκινσον

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νόσου Πάρκινσον (EPDA), η νόσος του Πάρκινσον αναγνωρίζεται ως νευροεκφυλιστική κατάσταση που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της κίνησης. Η προοδευτική φύση της νόσου οδηγεί στη σταδιακή εμφάνιση και επιδείνωση των συμπτωμάτων. Το όνομά της προήλθε από τον γιατρό James Parkinson, ο οποίος πρώτος περιέγραψε τα συμπτώματα το 1817 (Europe, 2018).

Ανάμεσα στα κινητικά και τα μη κινητικά χαρακτηριστικά της νόσου Πάρκινσον, εκδηλώνονται προβλήματα που αφορούν τον λόγο, την επικοινωνία και τη φωνή. Τα κύρια χαρακτηριστικά της νόσου που σχετίζονται με τη φωνή και την ομιλία συνοψίζονται ως εξής:

  1. Eμπλοκή των ανατομικών οργάνων στην άρθρωση και έκφραση του λόγου προκαλεί δυσαρθρία, βραχνάδα και επαναλαμβανόμενη χρήση λέξεων
  2. Διστακτική έναρξη φράσεων, η οποία οφείλεται σε βλάβες στον κινητικό προγραμματισμό και στις γλωσσικές δομές
  3. Δυσκολίες συντονισμού και αλληλουχίας φωνητικών πτυχών προκαλούν δυσκολίες στη ρύθμιση της ομιλίας
  4. Δυσκολία στην προσωδία
  5. Ομιλία των ασθενών με Πάρκινσον χαρακτηρίζεται από δυσαρθρίαμονότονη φωνή και τρέμουλο φωνής

(Γεωργιάδης, 2008; Μεντενόπουλος, 2008)

Τι είναι το LSVT και σε ποιους απευθύνεται;

Το LSVT LOUD είναι μια αποτελεσματική θεραπεία φώνησης για άτομα με νόσο του Πάρκινσον και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Το LSVT LOUD βοηθά ανθρώπους με Πάρκινσον να χρησιμοποιούν τη φωνή τους σε ένα πιο φυσιολογικό επίπεδο έντασης κατά την ομιλία στο σπίτι, τη δουλειά ή στην κοινότητα. Κεντρικό στοιχείο της θεραπείας είναι η βοήθεια στον “επαναρυθμισμό” της αντίληψής τους, ώστε να γνωρίζουν πόσο δυνατά ή αδύναμα ακούγονται στους άλλους και να νιώθουν άνετα χρησιμοποιώντας μια ισχυρότερη φωνή σε φυσιολογικά επίπεδα έντασης. Ενώ η θεραπεία LSVT LOUD έχει βοηθήσει ανθρώπους σε όλα τα στάδια του Πάρκινσον, η πλειοψηφία της έρευνας έχει επικεντρωθεί στα μέσα στάδια της νόσου. Το LSVT LOUD έχει επίσης βοηθήσει ανθρώπους με ατυπικές παρκινσονικές καταστάσεις, όπως η προοδευτική υπερπυρινική παράλυση (PSP), και έχει πρόσφατα εμφανίσει ελπίδες για ενήλικες με προβλήματα ομιλίας που προκύπτουν από εγκεφαλικό επεισόδιο ή πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή σύνδρομο Down. Το LSVT LOUD έχει το δυναμικό να προκαλέσει σημαντικές βελτιώσεις ακόμα και για άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας (LSVT Global, 2015).

Πως γίνετε:

Το εντατικό θεραπευτικό πρόγραμμα LSVT LOUD χορηγείται σε 16 ωριαίες συνεδρίες, 4 φορές την εβδομάδα. Κάθε συνεδρία χωρίζεται σε δύο ίσα κομμάτια: τις καθημερινές ασκήσεις και τις ασκήσεις ιεράρχησης.

Η κάθε συνεδρία ξεκινάει με τις καθημερινές ασκήσεις, όπου εξασκείτε η φωνητική ένταση του ασθενή με εντατική και έντονη άσκηση. Ο στόχος είναι η εδραίωση της προσπάθειας που απαιτείται για την παραγωγή σταθερής και δυνατής φωνής. Αυτός ο στόχος βαθμονόμησης κατορθώνετε μέσα από βασικές απλές δραστηριότητες φώνησης που παραμένουν σταθερές κατά την διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος.

Οι ασκήσεις ιεράρχησης είναι το δεύτερο κομμάτι της θεραπευτικής συνεδρίας, όπου χρησιμοποιείτε η δυνατή φωνή που εδραιώθηκε στο πρώτο θεραπευτικό κομμάτι σε αρχικά δομημένες ασκήσεις. Αυτές οι ασκήσεις είναι εξατομικευμένες και προσαρμόζονται με βάση την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα του ασθενή. Ο σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι η γεφύρωση του κενού από τις μεμονωμένες δραστηριότητες στην θεραπευτική αίθουσα μέχρι την καθημερινή συνομιλία σε πραγματικές συνθήκες. Το επίπεδο δυσκολίας αυτών των δραστηριοτήτων αυξάνεται προοδευτικά μέσα στις εβδομάδες για να ταιριάζει με το επίπεδο ικανότητας του ασθενή (LSVT Global, 2015).

Που γίνετε:

Το εντατικό θεραπευτικό πρόγραμμα LSVT LOUD προσφέρεται από πιστοποιουμένους θεραπευτές στα Κέντρα Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών Talk the Talk στον Ύψωνα (Ορέστη 2, 4186) και στο κέντρο της Λεμεσού (Γωνία Αιπειάς 5, 3021). Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη γραμματεία των κέντρων μας στην Λεμεσό και στον Ύψωνα στο 25934079.


Αρθρογράφοι:

  1. Άντρια Τσιάρταλογοθεραπεύτρια (A.M. 703)
  2. Χριστόφορος Φιλίππου, λογοθεραπευτής (Α.Μ. 836)

Βιβλιογραφία

Γεωργιάδης, Μ., 2008. Νόσος του Πάρκινσον και Παρκινσονισμός. Αθήνα: University Studio Press.

Europe, P., 2018. What Is Parkinson’s? [Online] Available at: https://www.parkinsonseurope.org/about-parkinsons/what-is-parkinsons/ [Accessed 10 December].

LSVT Global, 2015. What is LSVT LOUD. [Online] Available at: https://www.lsvtglobal.com/LSVTLoud [Accessed 12 December].

Μεντενόπουλος, Γ. and Μπούρας, Κ., 2008. Η νόσος του Parkinson. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Πηγή: Talk the Talk CY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here